Produkcja filmowa to w ogólnym rozumieniu dość specyficzny rodzaj działalności, której celem jest przygotowanie produktu finalnego w postaci nagrania audiowizualnego. Definicja choć zawiła w praktyce mówi o dość złożonym procesie, który obejmuje produkcje różnego rodzaju nagrań audiowizualnych, które rozumiemy jako filmy fabularne, reklamowe czy dokumentalne.

Proces realizacji produkcji filmowej

Ich podział jest tu kwest produkcja filmowaią bardzo istotną i decyduje o tym jaką konstrukcje, jak i charakter ma nagranie. Istotny w trakcie produkcji filmowej jest nie tylko podział na rodzaj nagrania audiowizualnego, ale także i kryterium czasu, zgodnie z którym wyróżniamy filmy, krótkometrażowe, średniometrażowe, jak i długometrażowe. Z zasady filmy promocyjne czy reklamowe to filmy krótkometrażowe, choć ich czas także zależny jest od wielu czynników, przede wszystkim od tego za pomocą jakich środków (telewizja, internet) będzie on emitowane. Dłuższe produkcje, zwykle wykonywane są dla filmów informacyjnych, dokumentalnych itd. Po tym krótkim przybliżeniu podziału w obrębie produkcji filmowych warto powiedzieć także coś na temat tego jak sama produkcja filmowa przebiega. Proces produkcji filmowej rozpoczyna się od prac koncepcyjnych i scenariuszowych. Na tym etapie powstaje ogólny zarys filmy oraz jego scenariusz, czyli plan zgodnie z którym ma on zostać zekranizowany.

produkcja filmowaPo zaakceptowaniu rozwiązań zaplanowanych na tym etapie produkcja filmowa wkracza na drugi etap, a mianowicie na realizację. Na tym etapie dobierane są odpowiednie rozwiązania pozwalające na wyreżyserowanie scen z filmu, jak i ich nagranie. Część z tych rozwiązań proponowana jest już na etapie koncepcyjnym, jednak dopiero w trakcie realizacje dobierane są one w ostateczności, a także dostosowywane do wymagań projektu. Kluczowy jest tu także dobór miejsca w którym nagrywany jest film. Duże znaczenie dla tego jak przebiegnie realizacja produkcji filmowej ma dobór odpowiednich rozwiązań, a przede wszystkim to jakimi rozwiązaniami technicznymi dysponuje osoba/firma zajmująca się realizacją. Ostatnim, choć wcale nie miej istotnym etapem produkcji filmowej jest postprodukcja, czyli przygotowanie wersji emisyjnej filmu.

W tym czasie zebrane materiały są montowane, dodawane są efekty wizualne i dźwiękowe. To właśnie na tym etapie produkcja filmowa zaczyna przebierać właściwą i ostateczną formę. Ogólny przebieg produkcji filmowej jest wspólny dla wszystkich rodzajów filmów, jednak poszczególne rozwiązania stosowane na poszczególnych etapach mogą się znacząco od siebie różnić.