Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że tekst, który znajduje się w książkach, czasopismach, oraz publikacjach naukowych, musi podlegać odpowiedniej obróbce. Obróbka ta, nazywana jest bardzo często łamaniem tekstu, i powinna być każdorazowo wykonywana przez profesjonalistów. Wszystko dlatego, że jedynie oni mają dostęp do profesjonalnych metod i narzędzi, umożliwiającym nadanie przez nich treści odpowiedniej formy.

Odpowiednia obróbka tekstu przed wydaniem

książki W praktyce więc, określenie łamanie tekstu oznacza po prostu jego obróbkę, na przykład poprzez układanie go w kolumnach. Taka obróbka jest kluczowa przede wszystkim, aby dana publikacja prezentowała się możliwie jak najbardziej profesjonalnie, z drugiej strony może to bardzo pozytywnie przekładać się na czytelność znajdującej się w książce treści. Typowe zadania, które wykonywane są w ramach łamania tekstu, to przede wszystkim zaprojektowanie oraz zastosowanie odpowiedniej czcionki, tabel, wykonywanie grafik pagin górnych oraz dolnych, czy też wlaniem w ramach tekstu grafik wraz z opisującymi je podpisami. Obecnie, profesjonalne łamanie publikacji jest praktycznie równoznaczne ze składem tekstu i powinno być wykonywane jedynie przez doświadczone pracownie, które zajmują się również korektą tekstu.

obróbka tekstów Na etapie łamania treści, warto sprawdzić tekst przed oddaniem go do druku, wyłapując tym samym wszelkie błędy stylistyczne, ortograficzne oraz interpunkcyjne, których nie udało się wychwycić na wcześniejszym etapie. Warto pamiętać, że pracownie zajmujące się łamaniem tekstu, wykonują takie prace jedynie w przypadku wydawnictw książkowych, czy też gazetowych. Takie metody obróbki nie dotyczą zazwyczaj materiałów takich jak plakaty czy też roll-upy. Łamanie tekstu jest obecnie wykonywane głównie za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania komputerowego, przez który „przepuszcza” się dany tekst, w celu wychwycenia nawet tych najdrobniejszych błędów. Podobnie, wykonuje się za jego pośrednictwem zadania związane z formatowaniem kolumn tekstu, oraz odpowiednim ustawieniem grafik i ilustracji.

Każda publikacja, która zawiera przede wszystkim tekst, powinna być przed jej wydrukowaniem poddana odpowiedniej obróbce. Obróbka ta przede wszystkim ma polegać na dostosowaniu tekstu znajdującego się w książce do nowoczesnych wymogów, które przełożą się na zdecydowanie większy poziom czytelności danej publikacji. Z drugiej zaś strony, zastosowane metody obróbki, pozwalają również na ostateczne wychwycenie oraz korektę wszelkiego rodzaju błędów, które mogłyby się w tekście książki znajdować.